Đá xông hơi (Sauna) – dùng cho phòng xông hơi khô

300.000