Chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP100-20

355.000 

Chuyển đổi quang điện Media Converter  APTEK AP100-20

  • Tốc độ truyền dữ liệu: 100Mbps.
  • Loại tín hiệu: Single-Mode.
  • Bước sóng phát Tx: 1310nm.
  • Bước sóng thu Rx: 1310nm.
  • Khoảng cách truyền dữ liệu: 20km.
  • Sử dụng 2 sợi cáp để truyền dữ liệu.

Thời gian bảo hành 12 tháng